Välkommen till Synestesi.se!

Mötesplatsen för diskussion och informationsutbyte om synestesi!

När ett sinnesintryck skapar ett nytt intryck i ett annat sinne kallar man det för synestesi, eller sinnesanalogi. Ett ljud kan till exempel aktivera luktsinnet så att personen känner en lukt i samband med ljudet. En vanlig typ av synestesi är att siffror och bokstäver har färger.

Ordet synestesi kommer från latinets synaesthesia som är i sin tur kommer från grekiska syn och aisthesis. Syn betyder http://podzamcze-dobczyce.pl/index.php/restauracja/assets/assets/css/woocommerce-modify.css med-, http://bti-defence.com/language/en/media-downloads/ samman- och aisthesis betyder sinnen, känsel, alman forex sinyalleri nedir förnimmelser.