Mer om synestesi

Vad är synestesi?

Synestesi, även kallat sinnesanalogi, är när hjärnan kopplar ihop ett eller flera sinnesintryck. Det innebär att stimulans av ett sinne hos en synestet, till exempel hörseln, samtidigt upplevs av ett annat sinne så som synen eller känseln. Det finns flera kombinationer av synestesi, vissa upplever till exempel färger när de lyssnar på musik andra känner smaker när tänker på eller ser en färg. Antalet möjliga sammankopplingar mellan de olika sinnena är många, de flesta kombinationer är dock väldigt ovanliga. Vanligast är att koppla ihop siffor, bokstäver och tidsenheter med färger eller ljud med färger.

Christian Liljebergs alfabet i färg
Christian Liljebergs alfabet i färg

Hur upplevs det?

Det finns två sätt som man kan uppleva sin synestesi. Det ena är att man verkligen ser färger, former eller liknande med ögonen. Det andra är att man ser det med vad man på engelska kallar ”the mind’s eye”, alltså inne i huvudet. Synestesi adderar till det ursprungliga intrycket. Det gör alltså att en synestet upplever både det primära och det sekundära intrycket, det synestetiska, samtidigt och helt ofrivilligt. Inte därmed sagt att det är något otrevligt eller oönskat, tvärtom, synesteter har ofta glädje av sin synestesi. Den kan bli som en extra hjälp att minnas saker med. Andra upplever den bara som en bonus i vardagen eller tänker inte på den alls. Synestesin har ju trots allt varit med så länge man kan minnas som en del av ens verklighet. De färger, smaker, ljud osv. som synestesin framkallar ändras sig inte med tiden. Har en person haft röda a:n så kommer de alltid att vara det.

Synestesin är ”enkelriktad”. Om en synestet till exempel upplever en synestetisk färg när hon känner en smak, betyder inte det att hon känner smaken när hon i ett annat sammanhang ser färgen. Det har tydligen rapporterats om enstaka fall där synestesin är dubbelriktad, men det är extremt ovanligt.

Hur vanligt är det?

Det är inte så lätt att veta hur många som har synestesi. Allt mellan en person på några hundra till endast en person på flera miljoner beroende på vilken typ av synestesi man pratar om. Majoriteten, ungefär 70%, av de med synestesi är kvinnor och det finns tecken på att det är, åtminstone delvis, ärftligt. Svårigheten med att få en exakt siffra på hur många med synestesi som finns ligger i att det är en så naturlig del av de som har det, att de inte ens har kommit på tanken att vad de upplever skulle vara något ovanligt.

Värt att påpeka: synestesi är inte en sjukdom.

Källor: Egna upplevelser och Sean A. Day.

Ett svar på “Mer om synestesi”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *