Disclaimer

Informationen på zoob-oljke.si webbplats är endast vägledande och kan ändras eller raderas utan föregående meddelande. I inget fall ska det förstås som en diagnos eller medicinsk rekommendation. Konsultation med en allmänläkare eller specialist är avgörande för korrekt diagnos och behandling.

Det rekommenderas starkt att du söker råd från en betrodd läkare eller sjukvårdspersonal med eventuella problem eller frågor angående användningen av kosttillskott, mediciner eller medicinsk utrustning. Även om informationen på webbplatsen är baserad på grundliga studier och tillförlitliga källor, är det inte garanterat att det är heltäckande eller helt korrekt.

Ägarna av webbplatsen, redaktörer och författare ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning av informationen som presenteras på webbplatsen. Det är viktigt att förstå att den tillhandahållna informationen endast är av informativ karaktär och inte ersätter ett direkt samtal med en läkare. För en korrekt och korrekt diagnos och behandling är det viktigt att konsultera en kvalificerad läkare.